โครงการ “จุฬาฯ รักษ์โลก”

You Are Here: Home / Service/Facilities / โครงการ “จุฬาฯ รักษ์โลก”

มือถือเก่า…เรารีไซเคิลได้

“โครงการจุฬาฯ รักษ์โลก” ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยการนำโทรศัพท์มือถือ แบตเตอรี่ และอุปกรณ์เสริมที่ไม่ใช้แล้ว (สายชาร์จ หูฟัง) ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ มารีไซเคิลร่วมกับโครงการฯ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาจากการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถูกวิธี เพราะสารอันตรายและโลหะหนักในโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เสริม อาจรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อมและยังทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ และนอกจากนี้ยังสามารถนำไปรีไซเคิลเพื่อนำทรัพยากรกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่

รู้หรือไม่ว่าการรีไซเคิลโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 12.6 กิโลกรัม (ข้อมูลจาก www.nokia.com , www.epa.gov)

ร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม…โดยสามารถส่งโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เสริมของคุณมาได้ที่
โครงการจุฬาฯ รักษ์โลก

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย
ชั้น 8 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-2183959
www.facebook.com/ChulaLovestheEarth
www.hsm.chula.ac.th

สามารถติดตามกิจกรรมของโครงการ “จุฬา รักษ์โลก” ได้ที่

 

www.facebook.com/ChulaLovestheEarth