สถานะและความพร้อมของเครื่องมือ

You Are Here: Home / เครื่องมือของห้องปฏิบัติการ ศสอ. / สถานะและความพร้อมของเครื่องมือ
Instruments Status GREEN Available
RED Unavailable
YELLOW Available for some condition, please contact officer
DATE Status
No. Instruments
1 FAAS
2 GAAS
3 ICP
4 IC
5 TC-TN (liquid)
6 XRF
7 SEM
8 TOC (solid)
9 Microwave – comp
10 Microwave – LCD
11 HPLC – diod arrays
12 HPLC – UV
13 GC-MS
14 GC-FID
15 GC-ECD
16 GC headspace
17 GC purge and trap
18 KF for water content
19 Tensiometer
20 Spinning drop
21 Viscometer
22 Real time PCR
23 PCR
24 Microplate reader
25 Ultracentrifuge
26 Hood 1-1
27 Hood 1-2
28 Hood 1-3
29 Hood 2

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทร 02 218 4168