สำหรับออกอากาศ วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560

จัดทำโดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.)

ข่าวสารความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ความรู้เรื่องถ่านไฟฉาย

ตอนที่ 3 : การสังเคราะห์ผงแม่เหล็กจากถ่านไฟฉายและการใช้ประโยชน์

สัปดาห์ที่แล้ว ศสอ. ได้นำเสนอเกี่ยวกับแนวทางในการนำถ่านไฟฉายใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ โดยทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งเป็นเครือข่ายหนึ่งของ ศสอ. ได้ทำการสังเคราะห์ผงแม่เหล็ก หรือเฟอร์โรแมกเนติกส์จากผงถ่านไฟฉายใช้แล้ว ในวันนี้เรามาติดตามดูกรรมวิธีการสังเคราะห์กันนะครับ
การสังเคราะห์เฟอร์โรแมคเนติกส์จากถ่านไฟฉายใช้แล้วจะเริ่มจากเปลี่ยนรูปของแมงกานีสและสังกะสี ให้แตกตัวเป็นไอออนอิสระ ด้วยการเติมกรดกำมะถัน หลังจากนั้นเติมเหล็กในรูปของเฟอรัสซัลเฟต ซึ่งเป็นสารเคมี ที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา แล้วจึงเติมโซดาไฟ เมื่อแมงกานีส สังกะสี และเหล็กทำปฏิกิริยากัน จะได้ผลึกของเฟอร์โร แมกเนติกส์ที่ตกตะกอน นำมากรองด้วยกระดาษกรอง แล้วนำไปผึ่งให้แห้ง จากนั้นขูดผงแม่เหล็กออกจากกระดาษกรอง ผงแม่เหล็กที่ได้สามารถนำไปผสมปูนซีเมนต์ หรือสีน้ำ เพื่อใช้ในการเคลือบผิวหน้าของอิฐ นอกจากนี้ สีผสม ผงแม่เหล็กยังสามารถนำมาทาผนัง ทำเป็นผนังแม่เหล็กสำหรับติดข้อความ หรือแขวนลูกกุญแจ โดยไม่ต้องใช้เทปกาว หรือตอกตะปูแขวน และด้วยคุณสมบัติของเฟอร์โรแมกเนติกส์ที่เป็นแม่เหล็กอ่อนๆ ทนความร้อน ไม่ละลายน้ำ และเป็นแม่เหล็กที่มีทั้งขั้วเหนือและขั้วใต้ปนกัน จึงเหมาะที่จะนำมาเคลือบผิวหน้าอิฐทางเดินสำหรับนำทางคนพิการ
ประโยชน์ของผงถ่านไฟฉายใช้แล้ว นอกจากนำมาสังเคราะห์เป็นผงแม่เหล็กแล้ว ยังสามารถสังเคราะห์เป็นแมงกานีสไดออกไซด์ และสังกะสีออกไซด์บริสุทธิ์ นำมาผลิตถ่านไฟฉายได้ดังเดิม หรือใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ เป็นการสร้างมูลค่าของเสียโดยการนำกลับมาใช้ประโยช์

สัปดาห์หน้า เราจะมาคุยกันต่อถึงโครงการดีๆ ในการนำผงเหล็กที่สังเคราะห์ได้มาทำแผ่นอิฐทางเดินสำหรับนำทางคนพิการกันนะครับ

Tags: ,