News  //  ข่าวทั่วไป
ข่าวทั่วไป
PDF
Print
E-mail
 • ความร่วมมือด้านวิชาการระหว่าง NJIT กับ จุฬาฯ (ศสอ.)
 • รดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ 2558
 • วันครบรอบ 98 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รายการรถปลดทุกข์ : การจัดการปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ล้นเมือง
 • บทความ : ถึงเวลาจัดการจริงจัง! "ขยะอิเล็กทรอนิกส์" ล้นเมือง
 • ศสอ. สุขสันต์วันปีใหม่ 2558
 • UN Winter School 2014
 • พิธีมอบรางวัลการประกวดแอพพลิเคชั่นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนฯ
 • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
 • ผู้แทน ADB และ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เข้าเยี่ยมชม ศสอ.
 • จุฬาฯ รักษ์โลก ร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมในงาน One Day Rotary
 • กรมการพลังงานทหาร ร่วมโครงการจุฬาฯ รักษ์โลก (รีไซเคิลมือถือ)
 • สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าศึกษาดูงาน ศสอ.
 • งานวันพระราชทานปริญญาบัตร 2557
 • นักวิจัยสถาบันร่วมของ ศสอ. จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัลนานาชาติจาก UNESCO-IOC/WESTPAC
 • สัมภาษณ์งานโครงการจุฬาฯ รักษ์โลก ของ ศสอ. ทาง ThaiPBS
 • ศสอ. จับมือสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. และ ATPAC พัฒนางานวิจัย
 • นักวิจัย ศสอ. ดูงาน ณ เมืองอุลซาน สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
 • ศสอ. เข้าร่วม “งานมหกรรมอุดมศึกษา”
 • พิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ 2557
 • กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม เข้าศึกษาดูงาน ศสอ.
 • นักวิชาการของศสอ. ให้สัมภาษณ์ หลังเกิดไฟไหม้ บ่อขยะ ต.แพรกษา.
 • ศสอ. ร่วมงานครบรอบ 97 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรฯ ติดอันดับ QS World University Subject Rankings 2014
 • จุฬาฯ-โนเกีย ร่วมลงนามความร่วมมือ โครงการจุฬาฯ รักษ์โลก ปีที่ 4
 • ศสอ.ร่วมกับหลักสูตรสหสาขาฯ ได้จัดสัมมนา 
 • จุฬาฯ-โนเกีย ร่วมลงนามความร่วมมือ โครงการจุฬาฯ รักษ์โลก ปีที่ 4 
 • ศสอ.ร่วมกับหลักสูตรสหสาขาฯ ได้จัดสัมมนา 
 • ศสอ. รับมอบโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์จากบริษัท บางกอกพัฒนามอเตอร์ จำกัด 
 • นักวิชาการของศสอ. ให้สัมภาษณ์กรณีน้ำมันรั่ว ผศ.ดร.ศิริชัย ธรรมวานิช ได้ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
 • หลักสูตรฯ ติดอันดับ QS World University Subject Rankings 2013 
 • ศสอ. ได้จัดพิธีรดน้ำ เพื่อขอพรผู้ใหญ่ 
 • ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรมการใช้งานฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย จุฬาฯ (CU Reference Databases) 
 • พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
 • คณะผู้บริหารของศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ (PETROMAT) ได้เข้าเยี่ยมเพื่อกล่าวอวยพรปีใหม่ 
 • ศสอ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย” 
 • ไทยจับมือญี่ปุ่น แก้ปัญหามาบตาพุด..... เรียกความเชื่อมั่นคืน 
 • ศสอ. จัดให้มีการอบรมการใช้โปรแกรมขึ้น ในวันและเวลาดังต่อไปนี้ คือ1.วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2555 เวลา  13.00 – 16.00 น.
  2.วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2555 เวลา  13.00 – 16.00 น.  Download ไฟล์ในสมัครและกำหนดการ
 • ปลัดกระทรวงวิทยาศาตร์ เร่งนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้แก้ปัญหาในด้านต่างๆ พร้อมผลักดันงานวิจัยให้สามารถตอบโจทย์ตรงความต้องการ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
 • ศสอ.-สวทช.-ผู้แทน NEDO เข้าพบผู้บริหาร จุฬาฯ 
 • นักวิชาการ ศสอ. ร่วมประชุม Regional Chemicals Management Forum 
 • ศสอ.จัดประชุมนำเสนอความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาการออกแบบระบบบำบัดเพื่อลดการปนเปื้อนสารอินทรีย์ระเหยในดิน โดยใช้เทคนิค (SVE)
 • ศสอ.จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1การจัดกลุ่ม การจำแนก การวิเคราะห์ การทดสอบ และการสุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมกับประเทศไทย ภายใต้ โครงการศึกษาแนวทางในการวิเคราะห์ลักษณะและสมบัติของของเสียอันตราย อ่านต่อ
 • บริหาร ศสอ.ให้สัมภาษณ์ประวัติและการดำเนินงานของ ศสอ.ในนิตสารรายเดือน i Research ประจำเดือนธันวาคม - เดือนมกราคม 2555 อ่านต่อ
 • วิดีโอสัมภาษณ์นักวิชาการศูนย์ฯ เรื่องสารเคมีที่รั่วไหลจาก 7 นิคมอุตสาหกรรม โดย รศ.ดร.วราพรรณ ด่านอุตรา ออกอากาศเมื่อวันที่ 26 ธ.ค.54 ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเอเอสทีวี (ASTV) และ รายการข่าวพิเศษฟื้นฟูประเทศไทยฟื้นใจประชาชนเรื่อง “รายงาน...การกำจัดขยะ”ออกอากาศวันที่ 2 ธันวาคม 2554 เวลา 23.00 – 24.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดย ศ.กิตติคุณ ธงชัย พรรณสวัสดิ์ รศ.ดร.วราพรรณ ด่านอุตรา และรศ.ดร.สุชาตา ชินะจิตรดูที่เฟซบุคศูนย์ฯ http://www.facebook.com/HazardousSubstanceManagement
 • วันที่ 4 ม.ค 55 สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและเทคโนโลยี (สบว.)เข้าเยี่ยม ศสอ. รายละเอียด
 • ศสอ.จัดงานเลี้ยงต้อนรับปีใหม่ รายละเอียด
 • วช.เปิดตัวโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย รายละเอียด
 • ศสอ. ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษจัดสัมมนาเผยแพร่ร่างกฎหมายเพื่อจัดการของเสียอันตรายจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว รายละเอียด
 • 2011 International Conference on Environmental Quality Concern, Control and Conservation รายละเอียด
 • การประชุมเรียนรู้ SEA/SEF และหารือแนวทางการจัดทำ SEA พื้นที่มาบตาพุด 8 กุมภาพันธ์ 2554 รายละเอียด
 • ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดหลักสูตรสหสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม(นานาชาติ) จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด
 • 6thInternational Symposium on Non-CO2 Greenhouse Gases (NCGG-6), 2-4 Nov 2011 in Amsterdam, the Netherlands detail...
 

เมนูหลัก

Home

PostGraduate

Research

Service / Facillities

People

News

 • Register